Rulers: Senegal

Traditional polities


Fuuta Tooro

   bf.850        Fuuta Tooro established
    1495        Deñanke dynasty (last hereditary dynasty) established
    1776        Almaami rule established
  May 1890        state extinguished

Rulers (title Almaami)
    1776 -    1806 Abdalkadir ibn Hamadi Torodo Kan
    1806 -    1807 Muxtar ibn Sire Kudeeje Talla
    1807 -    1808 Hamad Lamin Baal
    1808 -    1810 Yusuf Sire Li (1st time)
    1810 -    1812 Bokar Lamin Baal
    1812 -    1813 vacant
    1813 -    1814 Yusuf Sire Li (2nd time)
    1815 -    1816 Ali Cerno Ibraa Waan
    1816        Yusuf Sire Li (3rd time)
    1816 -    1817 Sire Amadu Li (1st time)
    1817        Yusuf Sire Li (4th time)
    1817        Biran Ibraa Waan (1st time)
    1817        Tapsir Mamadu Mamudu `Aan
    1817 -    1819 Yusuf Sire Li (5th time)
    1819        vacant
  Sep 1819 -  Jul 1821 Biran Ibraa Waan (2nd time)
  Jul 1821 -  Jul 1822 Yusuf Sire Li (6th time)
  Jul 1822 - 8 Feb 1823 Bokar Modibo Kan
  Aug 1823 -    1825 Yusuf Sire Li (7th time)
    1825 -    1826 Sire Hasan Lamin Ture
    1826        Yusuf Sire Li (8th time)
    1826 -    1827 al-Faqih Ibraa Jaatara `Aan
    1827        vacant
    1827        Yusuf Sire Li (9th time)
    1827 -    1829 Mamadu `Aan
    1829 -    1831 Yusuf Sire Li (10th time)
    1831 -    1832 Biran Ibraa Waan (3rd time)
    1832        Mamudu Sire Ja
    1832 -    1833 Amadu Baaba Li (1st time)
    1833        Sire Amadu Li (2nd time)
    1833        Yusuf Sire Li (11th time)
    1833        Biran Ibraa Waan (4th time)
    1833 -    1834 Yusuf Sire Li (12th time)
    1834 -    1835 Biran Ibraa Waan (5th time)
    1835        Yusuf Sire Li (13th time)
    1835 -    1836 Biran Ibraa Waan (6th time)
    1836 -  Nov 1836 vacant
  Nov 1836 -  Sep 1837 Baabali Li (1st time)
  Sep 1837 -  Oct 1838 Amadu Baaba Li (2nd time)
  Oct 1838 -  May 1841 Baabali Li (2nd time)
  May 1841 -  Jul 1841 vacant
  Jul 1841 -  Aug 1843 Mamadu Biran Waan (1st time)
  Aug 1843 -  Oct 1843 Mamadu Mamudu Ja
  Oct 1843 -  Dec 1843 Mamadu Biran Waan (2nd time)
  Dec 1843 -  Feb 1844 vacant
  Feb 1844 -  Jun 1844 Mamadu Biran Waan (3rd time)
  Jun 1844 - Fe/Mr 1846 Baabali Li (3rd time)
 Fe/Mr 1846 -    1847 vacant
    1847        Baabali Li (4th time)
    1847 -  Dec 1847 Mamadu Biran Waan (4th time)
  Dec 1847 -  Feb 1848 vacant
  Feb 1848 -  May 1848 Mamadu Biran Waan (5th time)
  May 1848 -  Jul 1848 vacant
  Jul 1848 -  Oct 1848 Sibawayhi Li (1st time)
  Oct 1848 -  Jan 1849 vacant
  Jan 1849 -  Sep 1850 Mamadu Biran Waan (6th time)
  Sep 1850 - 11 Jan 1851 Alfa Sire Waan
11 Jan 1851 -  Mar 1851 vacant
  Mar 1851 -  Oct 1851 Sibawayhi Li (2nd time)
  Oct 1851 -  Oct 1852 Mamadu Biran Waan (7th time)
  Oct 1852 -  Jun 1853 Amadu Hamat Si (1st time)
  Jun 1853 -  Apr 1854 Cerno Raasin Mamudu Njac (1st time)
  May 1854 -  Mar 1856 Mamadu Biran Waan (8th time)
  Apr 1856 -  Aug 1856 Cerno Raasin Mamudu Njac (2nd time)
  Sep 1856 -  Nov 1856 Amadu Hamat Si (2nd time)
  Nov 1856 -  Jul 1858 Mamadu Biran Waan (9th time)
  Sep 1857 -  Oct 1857  Sibawayhi Li (3rd time)
               (in rebellion)
  Jul 1858 -  Jan 1859 vacant
  Feb 1859 -  Sep 1859 Mustafa Ba
  Sep 1859 -  Oct 1860 Mamadu Biran Waan (10th time)
  Oct 1860 -  May 1861 vacant
  May 1861 -  Aug 1861 Amadu Biran Waan
  Aug 1861 -  Oct 1861 vacant
  Oct 1861 -  Feb 1862 Eliman Bababe Mamudu Ba
  Feb 1862 -  Jun 1862 vacant
  Jun 1862 -  Mar 1863 Amadu Cerno Demba Li (1st time)
  Mar 1863 -  Jun 1863 vacant, or perhaps
              Mustafa Ba (2nd time)
  Jun 1863 -  Oct 1864 Mamadu Biran Waan (11th time)
  Oct 1864 -  Aug 1865 Amadu Cerno Demba Li (2nd time)
  Aug 1865 -  Jan 1866 Raasin Mamadu Sellin Talla
              (1st time)
  Jan 1866 -  Apr 1866 vacant
  Apr 1866 -  Oct 1866 Cerno Barobe Hassan Baro
  Oct 1866 -  Dec 1866 Amadu Cerno Demba Ki (2nd time)
  Dec 1866 -  Aug 1867 Raasin Mamadu Sellin Talla
              (2nd time)
  Aug 1867 -  Jun 1868 Sada Ibraa Tapsir Baaba Waan
              (1st time)
  Jun 1868 -  Dec 1868 vacant
  Dec 1868 -  Dec 1870 Sada Ibraa Tapsir Baaba Waan
              (2nd time)
  Dec 1870 -  Apr 1871 Mamadu Baal (1st time)
  Apr 1871 -  Oct 1871 vacant
  Oct 1871 -  May 1872 Sada Ibraa Tapsir Baaba Waan
              (3rd time)
  May 1872 -  Jan 1873 vacant
  Jan 1873 -  Mar 1873 Mamadu Baal (2nd time)
  Mar 1873 -  Jun 1873 vacant
  Jun 1873 -  May 1874 Malik Mamadu Cam
  May 1874 -  Jun 1875 ...
  Jun 1875 -  Nov 1875 Raasin Mamadu Sellin Talla
              (3rd time)
  Nov 1875 -  Feb 1876 vacant
  Feb 1876 -  Jul 1877 Njay `Eli Baro (1st time)
  Aug 1877 -  Oct 1877 Mamadu Amadu Li
  Oct 1877 -  Mar 1878 vacant
  Apr 1878 -  Jul 1879 Njay `Eli Baro (2nd time)
  Jul 1879 -  Oct 1879 vacant
  Oct 1879 -  Oct 1880 Mamadu Lamin Li
  Oct 1880 -  Apr 1881 vacant
  Apr 1881 -  May 1881 Bubu Haba Li (1st time)
  May 1881 -  Sep 1883 vacant
  Sep 1883 -  Nov 1883 Njay `Eli Baro (3rd time)
  Nov 1883 -  Jan 1884 vacant
  Jan 1884 -  Mar 1884 Bubu Haba Li (2nd time)
  Mar 1884 -  Apr 1889 vacant
  Apr 1889 -  May 1890 Bubu Haba Li (3rd time)

Wolof states

Jolof

    1200        Jolof "empire" founded
    1875 -    1890 annexed to empire of Ahmadu Shaykhu
    1895        under French sovereignty
    1900        state extinguished

Rulers (title Buur-ba Jolof)
- Njay patrilineage -
    1770 -    1805 Mba Kumpaas Njay
    1805 -    1838 Mba Buuri-Ñabu Njay
    1838        Birayamb Kumba-Gey Njay
    1838 -    1851 Al-Buuri Tam Njay
    1851 -    1853 Baka-Kodu Biige Fakontè Njay
    1853 -    1855 Birayamb Aram Xurèja Njay
    1855        Biram Pènda Kumba-Ngwi Njay
    1855        Mbani-Paate Kumba-Ngwi Njay
    1855        Lat Kodu Ma-Jigeñ Peya Fal Malik Njay
    1855        Birayamb Ma-Jigeñ Peya Fal Malik Njay
    1855        Al-Buuri Peya Biram Njay
    1855 -    1858 Bakan Tam Yaago Njay
    1858 -    1862 Taanor Fatim Jeng (regent)
    1862 -    1871 Bakan Tam Xaari Jaloor Njay
    1875 - 24 May 1890 Al-Buuri Sènabu Njay        (b. c.1842 - d. 1902)
 3 Jun 1890 -    1895 Samba Laobe Pènda Njay
 3 Nov 1895 -    1900 Buuna Al-Buuri Ma-Jigeñ Njay

Kayor

    ...        Kayor founded as vassal state of Jolof
    1549        Kayor independent
    1555 -    1874 Kayor and Bawol sporadically in personal union
 6 Mar 1865 - 12 Feb 1871 Kayor incorporated into French colony of Senegal
    1883        Kayor incorporated into French colony of Senegal
 6 Oct 1886        state extinguished

Rulers (title Dammel)
- Fal patrilineage -
    1790 -    1809 Amari Ngone Ndèla Kumba Fal
    1809 -    1832 Biram Fatma Cub Fal
    1832 -    1855 Maysa Tènde Jor Samba Fal
    1855 -    1860 Birima Ngone Latir Fal       (b. ... - d. 1860)
    1860 -    1861 Ma-Kodu Kumba Yande Fal
  May 1861 - 8 Dec 1861 Ma-Jojo Jegeñ Kodu Fal (1st time)
- Jop patrilineage -
    1862 -  Jan 1864 Lat Jor Ngone Latir Jop (1st time) (b. c.1842 - d. 1886)
- Fal patrilineage -
  Jan 1864 -    1864 Ma-Jojo Jegeñ Kodu Fal (2nd time)
- Jop patrilineage -
12 Feb 1871 -    1882 Lat Jor Ngone Latir Jop (2nd time) (s.a.)
- Fal patrilineage -
  Jan 1883 - 28 Aug 1883 Amari Ngone Fal
28 Aug 1883 - 6 Oct 1886 Samba Laobe Fal          (b. ... - d. 1886)

Bawol

    ...        Bawol founded as vassal state of Jolof
    1555        Bawol independent
    1555 -    1874 Kayor and Bawol sporadically in personal union
 3 Jul 1894        state extinguished

Rulers (title Teeñ)
- Fal patrilineage -
    1790 -    1809 Amari Ngone Ndèla Komba Fal (2nd time)
    1809 -    1812 Ce Yasin Jeng Fal
    1812 -    1815 Ce Kumba Fatim Pènda Fal
    1815 -    1825 Amari Jor Borso Fal
    1825 -    1832 Biram Fatma Cub Fal
    1832        Ma-Kodu Kumba Yande Fal (1st time)
    1832 -    1842 Lat Jegeñ Fal
    1842        Malik Kumba Jaring Xuja Fal
    1842 -    1854 Maysa Tènde Jor Samba Fal
    1854 -    1855 Ce Yasin Ngone Jegeñ Fal (1st time)
    1855 -    1856 Ma-Kodu Kumba Yande Fal (2nd time)
    1856 -    1860 Ce Yasin Ngone Jegeñ Fal (2nd time)
    1860        Ma-Kodu Kumba Yande Fal (3rd time)
    1860 -    1871 Ce Yasin Ngone Jegeñ Fal (3rd time)
    1871 -    1873 Ce Yasin Jor Galo Gana Fal
              (1st time)
- Jop patrilineage -
    1873 -    1874 Lat Jor Ngone Latir Jop      (b. c.1842 - d. 1886)
- Fal patrilineage -
    1874 -    1890 Ce Yasin Jor Galo Gana Fal
              (2nd time)
- Jeng patrilineage -
    1890 - 3 Jul 1894 Taanor Goñ Jeng

Waalo

    1287        Waalo founded
  Feb 1855        state extinguished

Rulers (title Brak)
- Mboj patrilineage -
    1795 -    1805 Njak Kumba Xuri Yay Mboj
    1805 -    1810 Saayodo Yaasin Mboj
    1810 -    1816 Kuli Mbaaba Mboj
    1816 -    1825 Amar Faatim Mborso Mboj
    1825 -  Dec 1827 Yerim Mbañik Teg-Rella Mboj
  Dec 1827 -    1830 Fara Penda Adam Sal Mboj (1st time)
- Daaro patrilineage -
 7 Jul 1830 -    1832 Xerfi Xari Daaro (1st time)
- Mboj patrilineage -
    1832 -    1833 Fara Penda Adam Sal Mboj (2nd time)
- Daaro patrilineage -
21 Jul 1833 -    1835 Xerfi Xari Daaro (2nd time)
- Mboj patrilineage -
    1835 - 30 Oct 1840 Fara Penda Adam Sal Mboj (3rd time)
  Nov 1840 -  Feb 1855 Mö Mboj Maalik Mboj

Serer states

Sin

  bf.1500        Sin established
    1969        state (by then included in independent Senegal)
              extinguished

Rulers (title Buur Sin)
- Gèlwar matrilineage -
   *1785*        Biram Pate Ñilan Njay
    ... -     ... Latsuk Ñilan Samba Juf
    ... -     ... Latsuk Fañam Fay
    ... -     ... Bukar Cilas Jajel Juf
    ... -     ... Amakodu Samba Juf
    ... -     ... Bukar Cilas Sangay Juf
    ... -     ... Bukar Cilas a Mbotil Juf
    ... -     ... Bukar Cilas Mahe Sum Juf
    ... -     ... Mbay Fotlu Jog Juf
    ... -     ... Amakodu Mahe Ngom Juf
    ... -     ... Latsuk Coro Fata Fay
   *1837*        Njaka Ndofen Ñilan Jogoy Fay
    183. -    1839 Amakumba Mboj
    1839 -    1853 Amajuf Ñilan Fay Juf
    1853 -    1871 Kumba Ndofen Famak Juf
    1871 -    1878 Sanu Mon Fay
    1878 -    1881 Semu Mak Juf
    1881 -    1884 Amadi Baro Juf
    1884 -    1885 Mbake Mak Kodu Njay (1st time)
    1885 -    1886 Jaligi Sira Juf
    1886        Mbake Mak Kodu Njay (2nd time)
    1886 -    1887 Ñoxobay Semu Juf
    1887 -    1898 Mbake Ndeb Njay
    1898 -    1924 Kumba Ndofen Fandeb Juf
    1924 -    1969 Mahekor Juf

Saalum

    1493        Saalum established
    1969        state (by then included in independent Senegal)
              extinguished

Rulers (title Buur Saalum)
- Gèlwar matrilineage -
    1787 -    1803 Biram Njeme Ñaxana Njay
    1803 -    1810 Makumba Jogop Mboj
    1810 -    1817 Ndene Ñaxana Njay
    1817 -    1823 Biram Xurèja Mboj Njay
    1823        Ndene Mbaru Njay
    1823 -    1851 Bale Ndungu Xurèja Ndaw
    1851 -    1854 Bala Adama Njay
    1854        Sose Bige Njay
    1854 -    1859 Kumba Ndama Mboj
    1859 -    1864 Samba Laobe Fal
    1864 -    1871 Faxa Buya Fal
    1864 -    1867  Ma Ba Jaxa            (b. ... - d. 1867)
               (almaami, in rebellion)
    1871 -    1876 Ñawut Mboj
    1876 -    1879 Sajuka Mboj
    1879 -    1896 Gedal Mboj
    1896 -    1899 Semu Jimit Juf
    1899 -    1902 Njeme Njenum Ndaw
    1902 -    1903 Ndene Jogop Juf
    1903 -    1913 Semu Nguy Juf
    1913 -    1919 Gori Coro Juf
    1919 -    1935 Mahawa Coro Juf
    1935 -    1969 Fode Nguy Juf

Other important states

Xaaso

  bf.1600        Xaaso established
    1819 -    18.. annexed by Seegu
    1880        under French sovereignty

Rulers (title Fankamala)
- Jaalo patrilineage -
    ... -     ... Jaje Jaalo
    ... -     ... Mare Mfa Jaalo
    ... -     ... Maxanja Mbata Jaalo
    ... -     ... Sandiki Xoi Jaalo
   *1690*        Amadu Awa Jaalo
   *1698 -    1725* Seega Dua Jaalo
   *1730*        Jaje Gansiri Jaalo
   *1737*        Gimba Kinti Jaalo
   *1744 -    1796 Demba Seega Jaalo
    1796 -     ... Uri Jaje Jaalo
    ... -    1803 Safere Jaalo
    1803 -    1804 Diba Sambala Jaalo
    1804 -    1805 Muusa Xoi Jaalo
    1805 -    1819 Awa Demba Jaalo (1st time)
    18.. -    1846 Awa Demba Jaalo (2nd time)
    1846 -    1854 Kinti Sambala Jaalo
    1854 -    1880 Juka Sambala Jaalo
    1880 -    1890* Maxani Sambala Jaalo
   *1891 -    1902 Demba Yamadu Jaalo
    1902 -    1905 Sidi Gesse Jaalo
    1905 -    19.. Kita Demba Jaalo
              + Sajo Dambala Jaalo

Bundu

  bf.1699        Bundu established
 4 Feb 1905        incorporated into French colony of Senegal
    1905        divided, under Chefs de Canton continuing the dynastic rule

Rulers (title Eliman)
- Sisibe dynasty -
    ... -    1699 Maalik Dawda Si
    1699 -    1715 Bubu Maalik Si
    1715 -    17.. Tumaane Bubu Maalik Si
    17.. -    1731 vacant
    1731 -    1764 Maka Bubu Maalik Si
    1764        Samba Tumaane Si
    1764 -    177. Amadi Gay Si
Rulers (title Almaami)
- Sisibe dynasty -
    177. -    1786 Amadi Gay Si
    1786 -    1790 Muusa Gay Si
    1790 -    1797 Seega Gay Si
    1797 -    1799 Amadi Pate Gay Si
    1799 - 8 Jan 1819 Amadi Aysaata Si
20 Jan 1819 -    1826 Muusa Yero Maalik Aysaata Si
    1827 -    1835 Tumaane Muudi Si
    1835 -    1837 Maalik Kumba Si
    1837 -    1851 Saada Amadi Aysaata Si
    1852 -  Sep 1853 Amadu Amadi Makumba Si
    1853 -  Apr 1857 Umar Saane Si
    1854 -    1856  Amadi Gay Si (in rebellion)
    1857 - 10 Dec 1885 Bokar Saada Si
              (in rebellion from 18 Feb 1856)
  Dec 1885 -  Jul 1886 Umar Penda Si
  Jul 1886 -  May 1888 Saada Amadi Saada Si
  May 1888 -    1891 Amadi Cire Suma Si
  May 1888 - 31 Jan 1891  Usuman Gassi Si
               (in rebellion; recognized by France)
  Feb 1891 -    1902 Maalik Ture Si
    1902 - 4 Feb 1905 vacant
Chefs de Canton
    1905 -    1921* Wopa Bokar Si (in North Bundu)
    1905 -    1917 Abdul Seega Si (in South Bundu)
    1917 -    1954 Saada Abdul Si (in North Bundu)