Rulers: Rwanda

Hutu kingdoms


Note: Although they paid tribute to the Tutsi kingdom of Rwanda at one time or another, these kingdoms were in fact independent states up to the beginning of the 20th century when the Tutsi kings annexed them with German and, later, Belgian assistance. The year of installation of the Rwandese administration is that of the appointment of a Tutsi chief for the whole country. Before, there had already been Rwandese "residents" at the different royal courts or other Tutsi chiefs in parts of the kingdoms.

Bugama-Kiganda

    16..        kingdom founded
    1916        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Abagesera clan -
    ... -     ... Karamera Rubavu
    ... -     ... Bigirimana I Karikumutima
    ... -     ... Ndwakuzi I Ruvugamaka
    ... -     ... Bagabo I Ndlmunwango
    ... -     ... Biyuzi Nsabimana
    ... -     ... Bigirimana II Gahunda
    ... -     ... Ndwakuzi II Nduhiyekunkiko
    ... -     ... Bagabo II Shumbusho

Buhoma

    16..        kingdom founded
    1924        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Ababanda clan -
    ... -     ... Gaciye
    ... -     ... Muremera
    ... -     ... Nkinzo I
    ... -     ... Macumbi I
    ... -     ... Nyakazana I
    ... -     ... Serurezi
    ... -     ... Nkinzo II
    ... -     ... Macumbi II
   *1916 -   c.1928 Nyakazana II            (b. ... - d. c.1928)

Bukonya

    16..        kingdom founded
    1931        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Ababanda clan -
    ... -     ... Bwimba I
    ... -     ... Nyundo
    ... -     ... Babiza
    ... -     ... Rukururantimbo
    ... -     ... Baranshanya
    ... -     ... Nibungurure
    ... -     ... Magabe
    ... -     ... Nsoro
    ... -     ... Bwimba II
   *192. -    1961 Ruvogo               (b. ... - d. 1961)

Bushiru

    16..        kingdom founded
    1919        Rwandese administration (in fact Belgian military
              administration)
  Sep 1921        independent kingdom restored (after withdrawal of
              Belgian forces)
    1925        Rwandese administration restored but autonomy granted
  Aug 1938        autonomy abrogated?

Kings (Abami)
- Abagesera clan -
    ... -     ... Gasiga Ngwabije
    ... -     ... Nyamakwa I Mudenda
    ... -     ... Nyamwanga Ngumije
    ... -     ... Nyabisaso
    ... -     ... Nyamakwa II Bwanamunda
    ... -     ... Sangano Burondwe
    ... -     ... Kibogora Shyinambere
   *1912 -  Aug 1938 Nyamakwa III Nditunze       (b. ... - d. 1938)
    19.. - 3 Apr 1954 Kidahiro              (b. ... - d. 1954)

Bwanamwari

    16..        kingdom founded
    1919        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Ababanda clan -
    ... -     ... Gicuki
    ... -     ... Kabanga
    ... -     ... Gatare
    ... -     ... Mbonyumugenzi
    ... -     ... Nyarujojo
    ... -     ... Ruhagaze
    ... -     ... Ruhindura
    ... -     ... Nkuliyingoma
    ... -     ... Rwamucyo
    ... -    19.. Rukaburacumu Semabumba       (b. ... - d. 1930)

Cyingogo

    16..        kingdom founded
    1916        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Abazigaba clan -
    ... -     ... Bwongera
    ... -     ... Bwojojo
    ... -     ... Bwoya
    ... -     ... Muganwa I
    ... -     ... Gitwiko
    ... -     ... Muhazi I
    ... -     ... Sunzu
    ... -     ... Kiruhura
    ... -     ... Muganwa II
    ... -     ... Muhazi II

Kibari

    16..        kingdom founded
    1931        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Abega clan -
    ... -     ... Ntorero
    ... -     ... Sindyimbogubusa
    ... -     ... Rutabura
    ... -     ... Ndorere
    ... -     ... Kanyagera
    ... -     ... Jaba
    ... -     ... Murembe
   *1912*        Mwijuka Rubanzabigwi
    19.. -    1926 Rugamba              (b. ... - d. 1926)

Ruhengeri

    16..        kingdom founded
    19..        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Abasindi clan -
    ... -     ... Rwabelinda Mujyambere
    ... -     ... Rwakigerama Ndabelishye
    ... -     ... Rubebaza Karayi
    ... -     ... Ndarabutse Hirwa
    ... -     ... Maheshi Ndazigiye
    ... -     ... Gihima Vunabendi
    ... -     ... Muramira Bishoboke
    ... -     ... Rwabunga Mutabazi
    ... -     ... Kimararungu Bihinda

Rwankeri

    16..        kingdom founded
    1931        Rwandese administration

Kings (Abami)
- Ababanda clan -
First line:
    ... -     ... Gaciye
    ... -     ... Muremera
    ... -     ... Milindi I
    ... -     ... Mujyambere
    ... -     ... Myeli
    ... -     ... Remera
    ... -    1917 Milindi II             (b. ... - d. 1917)
Second line:
    ... -     ... Kaguyane
    ... -     ... Mutungane
    ... -     ... Ntuye
    ... -     ... Rubeya
    ... -     ... Kwandara
    ... -     ... Buremo
    ... -     ... Nyamputa
    ... -     ... Meli
    ... -     ... Maganga
    ... -     ... Ndamuzigiye
    ... -     ... Byingingo
    ... -     ... Kwihangana
    ... -    1946 Rushinga              (b. ... - d. 1946)