Rulers: China

Ministries from 1949


Vice presidents
18 Jun 1983 - 8 Apr 1988 Ulanhu               (b. 1906 - d. 1988)
 8 Apr 1988 - 12 Mar 1993 Wang Zhen             (b. 1908 - d. 1993)
27 Mar 1993 - 16 Mar 1998 Rong Yiren             (b. 1916 - d. 2005)
16 Mar 1998 - 15 Mar 2003 Hu Jintao             (b. 1942)
15 Mar 2003 - 15 Mar 2008 Zeng Qinghong           (b. 1939)
15 Mar 2008 - 14 Mar 2013 Xi Jinping             (b. 1953)
14 Mar 2013 - 17 Mar 2018 Li Yuanchao            (b. 1950)
17 Mar 2018 - 10 Mar 2023 Wang Qishan            (b. 1948)
10 Mar 2023 -       Han Zheng             (b. 1954)

Foreign Affairs

Ministers
 1 Oct 1949 - 11 Feb 1958 Zhou Enlai             (b. 1898 - d. 1976)
11 Feb 1958 - 6 Jan 1972 Chen Yi              (b. 1901 - d. 1972)
 6 Jan 1972 - 15 Nov 1974 Ji Pengfei (acting to 20 Jan 1972) (b. 1910 - d. 2000)
15 Nov 1974 - 3 Dec 1976 Qiao Guanhua            (b. 1913 - d. 1983)
 3 Dec 1976 - 19 Nov 1982 Huang Hua             (b. 1913 - d. 2010)
19 Nov 1982 - 12 Apr 1988 Wu Xueqian             (b. 1921 - d. 2008)
12 Apr 1988 - 18 Mar 1998 Qian Qichen            (b. 1928 - d. 2017)
18 Mar 1998 - 17 Mar 2003 Tang Jiaxuan            (b. 1938)
17 Mar 2003 - 27 Apr 2007 Li Zhaoxing            (b. 1940)
27 Apr 2007 - 16 Mar 2013 Yang Jiechi            (b. 1950)
16 Mar 2013 - 30 Dec 2022 Wang Yi (1st time)         (b. 1953)
30 Dec 2022 - 25 Jul 2023 Qin Gang              (b. 1966)
25 Jul 2023 -       Wang Yi (2nd time)         (s.a.)

Defense

Ministers
28 Sep 1954 - 17 Sep 1959 Peng Dehuai            (b. 1898 - d. 1974)
17 Sep 1959 - 13 Sep 1971 Lin Biao              (b. 1907 - d. 1971?)
13 Sep 1971 - 17 Jan 1975 vacant
17 Jan 1975 - 5 Mar 1978 Ye Jianying            (b. 1897 - d. 1986)
 5 Mar 1978 - 6 Mar 1981 Xu Xiangqian            (b. 1901 - d. 1990)
 6 Mar 1981 - 19 Nov 1982 Geng Biao             (b. 1909 - d. 2000)
19 Nov 1982 - 12 Apr 1988 Zhang Aiping            (b. 1910 - d. 2003)
12 Apr 1988 - 29 Mar 1993 Qin Jiwei             (b. 1914 - d. 1997)
29 Mar 1993 - 17 Mar 2003 Chi Haotian            (b. 1929)
17 Mar 2003 - 17 Mar 2008 Cao Gangchuan           (b. 1935)
17 Mar 2008 - 16 Mar 2013 Liang Guanglie           (b. 1940)
16 Mar 2013 - 19 Mar 2018 Chang Wanquan           (b. 1949)
19 Mar 2018 - 12 Mar 2023 Wei Fenghe             (b. 1954)
12 Mar 2023 - 24 Oct 2023 Li Shangfu             (b. 1958)
29 Dec 2023 -       Dong Jun              (b. 1961)

Finance

Ministers
19 Oct 1949 - 19 Sep 1953 Bo Yibo              (b. 1908 - d. 2007)
19 Sep 1953 - 25 Jun 1954 Deng Xiaoping           (b. 1904 - d. 1997)
25 Jun 1954 - 17 Jan 1975 Li Xiannian            (b. 1909 - d. 1992)
17 Jan 1975 - 13 Sep 1979 Zhang Jingfu            (b. 1914 - d. 2015)
13 Sep 1979 - 26 Aug 1980 Wu Bo               (b. 1906 - d. 2005)
26 Aug 1980 - 4 Sep 1992 Wang Bingqian           (b. 1925)
 4 Sep 1992 - 18 Mar 1998 Liu Zhongli            (b. 1934)
18 Mar 1998 - 17 Mar 2003 Xiang Huaicheng          (b. 1939)
17 Mar 2003 - 30 Aug 2007 Jin Renqing            (b. 1944 - d. 2021)
30 Aug 2007 - 16 Mar 2013 Xie Xuren             (b. 1947)
16 Mar 2013 - 7 Nov 2016 Lou Jiwei             (b. 1950)
 7 Nov 2016 - 19 Mar 2018 Xiao Jie              (b. 1957)
19 Mar 2018 - 24 Oct 2023 Liu Kun              (b. 1956)
24 Oct 2023 -       Lan Foan              (b. 1962)

Civil Affairs

Ministers
- Interior -
19 Oct 1949 - 28 Apr 1959 Xie Juezai             (b. 1884 - d. 1971)
28 Apr 1959 - 19 Nov 1960 Qian Ying (f)           (b. 1903 - d. 1973)
19 Nov 1960 -  Nov 1970 Zeng Shan             (b. 1899 - d. 1972)
- Civil Affairs -
 5 Mar 1978 - 4 May 1982 Cheng Zihua            (b. 1905 - d. 1991)
 4 May 1982 - 29 Mar 1993 Cui Naifu             (b. 1928 - d. 2023)
29 Mar 1993 - 17 Mar 2003 Doje Cering            (b. 1939)
17 Mar 2003 - 25 Jun 2010 Li Xueju              (b. 1945)
25 Jun 2010 - 7 Nov 2016 Li Liguo              (b. 1953)
 7 Nov 2016 - 26 Oct 2019 Huang Shuxian           (b. 1954)
26 Oct 2019 - 28 Feb 2022 Li Jiheng             (b. 1957)
28 Feb 2022 - 29 Dec 2023 Tang Dengjie            (b. 1964)
29 Dec 2023 -       Lu Zhiyuan             (b. 1964)

Justice

28 Apr 1959 - 13 Sep 1979 abolished

Ministers
19 Oct 1949 - 28 Apr 1959 Shi Liang (f)           (b. 1900 - d. 1985)
13 Sep 1979 - 4 May 1982 Wei Wenbo             (b. 1905 - d. 1987)
 4 May 1982 - 20 Jun 1983 Liu Fuzhi             (b. 1917 - d. 2013)
20 Jun 1983 - 12 Apr 1988 Zou Yu               (b. 1920)
12 Apr 1988 - 29 Mar 1993 Cai Cheng             (b. 1927 - d. 2009)
29 Mar 1993 - 18 Mar 1998 Xiao Yang             (b. 1938 - d. 2019)
18 Mar 1998 - 26 Nov 2000 Gao Changli            (b. 1937)
26 Nov 2000 - 1 Jul 2005 Zhang Fusen            (b. 1940)
              (acting to 28 Dec 2000)
 1 Jul 2005 - 24 Feb 2017 Wu Aiying (f)           (b. 1951)
24 Feb 2017 - 19 Mar 2018 Zhang Jun             (b. 1956)
19 Mar 2018 - 29 Apr 2020 Fu Zhenghua            (b. 1955)
29 Apr 2020 - 24 Feb 2023 Tang Yijun             (b. 1961)
24 Feb 2023 -       He Rong (f)            (b. 1962)

Parliament


National People's Congress

Chairmen of the Standing Committee
27 Sep 1954 - 27 Apr 1959 Liu Shaoqi             (b. 1898 - d. 1969)
27 Apr 1959 - 6 Jul 1976 Zhu De               (b. 1886 - d. 1976)
 6 Jul 1976 - 5 Mar 1978 vacant
 5 Mar 1978 - 18 Jun 1983 Ye Jianying            (b. 1897 - d. 1986)
18 Jun 1983 - 8 Apr 1988 Peng Zhen             (b. 1902 - d. 1997)
 8 Apr 1988 - 27 Mar 1993 Wan Li               (b. 1916 - d. 2015)
27 Mar 1993 - 16 Mar 1998 Qiao Shi              (b. 1924 - d. 2015)
16 Mar 1998 - 15 Mar 2003 Li Peng              (b. 1928 - d. 2019)
15 Mar 2003 - 14 Mar 2013 Wu Bangguo             (b. 1941)
14 Mar 2013 - 17 Mar 2018 Zhang Dejiang           (b. 1946)
17 Mar 2018 - 10 Mar 2023 Li Zhanshu             (b. 1950)
10 Mar 2023 -       Zhao Leji             (b. 1957)

Chinese People's Political Consultative Conference

Chairmen of the National Committee
  Oct 1949 -  Dec 1954 Mao Zedong             (b. 1893 - d. 1976)
  Dec 1954 - 8 Jan 1976 Zhou Enlai             (b. 1898 - d. 1976)
 8 Jan 1976 - 8 Mar 1978 vacant
 8 Mar 1978 - 17 Jun 1983 Deng Xiaoping           (b. 1904 - d. 1997)
17 Jun 1983 - 10 Apr 1988 Deng Yingchao (f)         (b. 1904 - d. 1992)
10 Apr 1988 - 21 Jun 1992 Li Xiannian            (b. 1909 - d. 1992)
21 Jun 1992 - 26 Mar 1993 vacant
26 Mar 1993 - 13 Mar 2003 Li Ruihuan             (b. 1934)
13 Mar 2003 - 11 Mar 2013 Jia Qinglin            (b. 1940)
11 Mar 2013 - 14 Mar 2018 Yu Zhengsheng           (b. 1945)
14 Mar 2018 - 10 Mar 2023 Wang Yang             (b. 1955)
10 Mar 2023 -       Wang Huning            (b. 1955)